Bohdan Zadura (photo Litakcent.com.ua)

„Listy z Ukrainy” – spotkanie z Bohdanem Zadurą

Spotkanie z legendarnym polskim pisarzem i tłumaczem, koordynatorem polskiego przekładu antologii poezji Listy z Ukrainy w ramach literackiego Miesiąca Lwowskiego. Moderator: Jadwiga Skowron

3.04.2016 / niedziela / godz. 18.00

KLUBOKAWIARNIA LWOWSKA POD KLEPSYDRĄ

Klub Proza, Przejście Garncarskie 2, Wrocław

Wstęp wolny

W ramach programu literackiego czeka nas pierwsza publiczna prezentacja antologii poezji Listy z Ukrainy. Antologia, w języku polskim i angielskim, przygotowana została specjalnie z myślą o Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Publikacja ta stanowi kompleksowy ogląd najnowszej poezji ukraińskiej, tworzonej i publikowanej w czasie przełomowych zmian społecznych na Ukrainie. Jako datę graniczną zbioru przyjęliśmy 30 listopada 2013 r. – dzień, w którym siły Berkutu stosując nieuzasadnione środki siłowe, brutalnie rozpędziły pokojowy protest na Majdanie Nezależnosti (Placu Niepodległości) w Kijowie. Wydarzenia 30/11 doprowadziły do dynamicznego umasowienia ruchu społecznego i przeistoczyły protest w prawdziwą ogólnoukraińską Rewolucję Godności. W antologii znajdują się przekłady wierszy ponad pięćdziesięciu współczesnych poetów ukraińskich. Stanowią one swoistą odpowiedź na tomik Jurija Andruchowycza Listy na Ukrainę – listy pisane z Moskwy do mitycznego ukraińskiego przyjaciela, pełne marzeń o wolnej Ukrainie.

Bohdan Zadura (ur. 1945) - polski poeta, prozaik, tłumacz i krytyk literacki. Autor dwudziestu pięciu zbiorów poezji, m.in. Zejście na ląd (1983), Starzy znajomi (1986), Cisza (1994), Kaszel w lipcu (2000), Wiersze zebrane (2005), Wszystko (2008); dziewięciu książek prozatorskich, takich jak: Patrycja i chart afgański (1976), Proza tom I-II. (2005); siedmiu zbiorów esejów, m.in. Radość czytania (1980) i Między wierszami (2002). Wieloletni redaktor kwartalnika Akcent, od 2004 redaktor naczelny Twórczości. Autor przekładów z języka angielskiego, ukraińskiego i węgierskiego. Wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Miasta Puławy (2010). W 2009 nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za tom Wszystko. Uhonorowany Wrocławską Nagrodą Poetycką Silesius (2011) w kategorii książka roku za utwór Nocne życie. Laureat Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Hryhorija Skoworody (2014). W 2015 roku za tom Kropka nad i został wyróżniony Nagrodą im. C.K. Norwida. Autor antologii przekładów poezji ukraińskiej Wiersze zawsze są wolne (2005). Mieszka w Warszawie.Share This:

facebooktwittergoogle_pluslinkedin