dere

[De][re]konstruowanie

Ukraińska sztuka mediów 1991-2015

Historia ukraińskiej sztuki mediów jest linią przerywaną, która od kilku lat zaczyna tworzyć stały narratyw. Jeszcze w połowie lat 2000. wczesna ukraińska sztuka mediów istniała głównie na kasetach typu VHS, a dla spójnego wyobrażenia o tym, czym jest ukraińska sztuka mediów i czy istnieje w ogóle, należało zgromadzić mnóstwo osobistych historii i wspomnień, nieuporządkowanych dokumentów i plików. [De][Re]konstruowanie to pierwsza retrospektywna prezentacja ukraińskiej sztuki mediów w postaci wystawy.

Projekt przedstawia ukraińską sztukę mediów nie tyle w ujęciu chronologicznym, ile poprzez tematy wytyczone w trakcie pracy nad Otwartym Archiwum Ukraińskiej Sztuki Mediów jako charakterystyczne dla ukraińskich artystów. Niektóre z tych tematów, jak np. krytyka telewizji lub użycie loopu i glitchu, całkiem pasują do światowego narratywu stuki medialnej, niektóre zaś, jak np. zamiłowanie w cytowaniu postmodernistycznym niemego filmu w latach 90. można nazwać unikatową cechą ukraińskiej sztuki mediów. W lokalizacji przestrzennej tematycznych bloków projektu możemy jednak dostrzec dążenie do kolejności chronologicznej. Projekt zaczyna się od tematów „Eros i Tanatos” oraz „[Optyczne] Iluzje”, typowych dla wczesnej ukraińskiej sztuki mediów, a kończy się tematem „Wojna i rewolucja”. Jednak w samych blokach możemy zobaczyć prace, stworzone zarówno w latach 90., jak i w 2000., co umożliwia rozmowę o aktualności niektórych tematów dla ukraińskiego społeczeństwa (jak np. bloki prac o ludziach ze szczególnymi potrzebami i dedykacje dla Malewicza).

Charakterystyczne jest to, że pierwsza retrospekcyjna wystawa ukraińskiej sztuki mediów odbywa się nie na terenie Ukrainy: Otwarte Archiwum Ukraińskiej Sztuki Mediów to niezależna inicjatywa badawcza, powstała i rozwijająca się dzięki dobrej woli oddzielnych osób; na Ukrainie dotychczas brak instytucji sztuki mediów, która pełniłaby funkcje placówki komunikacyjnej i wspierałaby rozwój ukraińskiej sztuki nowych mediów; w żadnej ukraińskiej państwowej uczelni artystycznej nie ma jednostek, zajmujących się nowymi mediami (brak także jednostek sztuki współczesnej).

Organizatorzy projektu [De][Re]Konstruowanie mają nadzieję, że ten projekt, przedstawiony w ramach „Ukraińskiego Przekroju ” we Wrocławiu przywróci uwagę międzynarodowej zawodowej wspólnoty artystycznej oraz szerokiego grona odbiorców do ukraińskiej sztuki mediów, a także konieczności jej konserwacji, badania, rozwoju i wspierania na Ukrainie.

Kuratorzy: Janina Prudenko, Andrij Linik.

Osnową wystawy jest kolekcja sztuki Otwartego Archiwum Ukraińskiej Sztuki Mediów* – niezależnej inicjatywy badawczej kuratorki i badaczki sztuki Janiny Prudenko.

___________

*W skład Archiwum wchodzą prace ukraińskiej sztuki mediów pochodzące z innych niezależnych archiwów artystów i kuratorów: Oleksandra Sołowiowa, Natalii Manżalij, Myrosława Kulczyckiego, Bohdana Szumyłowicza a także partnerów Archiwum: Fundacji CCA, ТОТЕМ-u, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Odessie, Galerii Miejskiej w Charkowie.

Strona internetowa Archiwum: http://www.mediaartarchive.org.ua/
Strona Archiwum na Facebooku: https://www.facebook.com/ukrmediaart

dml-logo-eng mla-logoShare This:

facebooktwittergoogle_pluslinkedin