Європа міст

Europa miast

28 kwietnia, 18:00 / KLUBOKAWIARNIA LWOWSKA POD KLEPSYDRĄ / Klub Proza, Przejście Garncarskie 2

Paneliści:

Sofija Andruchowicz & Ziemowit Szczerek

Moderator Magda Piekarska

Lwów i Wrocław w swoich krajach postrzegane są dość powszechnie jako «miasta europejskie». W tym ich określeniu nie chodzi o geograficzne położenie, lecz rolę, jaką odgrywały w historii Europy, funkcję stolic regionów, jaką i dziś pełnią, ich architekturę i sztukę, w której odnajdujemy wspólne całej Europie style zrealizowane w lokalnym kolorycie. Ale czym właściwie jest dzisiaj «miasto europejskie»? Jakie cechy są mu właściwe? Jaką Europę widzą czy odnajdują Polacy we Wrocławiu i Ukraińcy we Lwowie?

Europejskość oznacza dziś aspiracje i wyznacza perspektywy rozwoju zarówno Wrocławia jak Lwowa, wzorowane na modelach zrealizowanych w metropoliach zachodniej części kontynentu. Warto rozważyć realność odmiennej perspektywy, w której sama Europa zyskuje tożsamość dzięki stanowiącym odrębne mikrokosmosy miastom. Chcemy więc zapytać o genius loci Wrocławia i Lwowa, jako to, co może dziś współtworzyć europejskość, a nie tylko ją w lokalnym wydaniu odzwierciedlać. To także propozycja odmiennej na tle Europy ojczyzn i Europy regionów koncepcji współdziałania: Europy miast, której zalążek wydaje się dziś tworzyć współpraca miast partnerskich.Share This:

facebooktwittergoogle_pluslinkedin