Місто-твір

Miasto-dzieło

8 kwietnia, 18.00 / KLUBOKAWIARNIA LWOWSKA POD KLEPSYDRĄ / Klub Proza, Przejście Garncarskie 2

Paneliści:

Iryna Janiw – koordynatorka projektu “Laboratorium Przestrzeni Miejskiej” PPV Knowledge Networks, aktywistka inicjatywy obywatelskiej “Uratuj Swker Sw. Jura”

Przemysław Filar – Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia

Moderator: Bartek Lis

O tożsamości miejsc stanowią przede wszystkim ich mieszkańcy. Wrocław i Lwów z bagażem złożonej historii oraz dynamiką współczesnych przemian społeczno-kulturowych i politycznych są szczególnym wyzwaniem i zarazem wezwaniem do kształtowania miejskiej przestrzeni. Jak na to wezwanie odpowiadają? Jakie są źródła kulturowej różnorodności składającej się na oblicze współczesnych miast? W tej perspektywie stawiamy pytanie o miasto jako dzieło. Kto jest dzisiaj prawdziwym twórcą miasta? Jaką rolę odgrywają artyści, kuratorzy, menedżerowie kultury, a także aktywiści miejscy w kreowaniu krajobrazu kulturowego i wizerunku obu miast? Interesuje nas w jakim stopniu władze i mieszkańcy Wrocławia i Lwowa są partnerami, a w jakim konkurentami, gdy podejmują  działania zmieniające miejską przestrzeń. Czy jej przekształceniom towarzyszy wspólna troska i odpowiedzialność za swoje miasta? Jakie formy przybiera dotychczasowa współpraca w tworzeniu miasta we Wrocławiu i we Lwowie, jakie wnioski i postulaty wynikają z nich na przyszłość.Share This:

facebooktwittergoogle_pluslinkedin