Чи минуле міста має майбутнє?

Czy przeszłość miasta ma przyszłość?

1 kwietnia, 15:00 / KLUBOKAWIARNIA LWOWSKA POD KLEPSYDRĄ / Klub Proza, Przejście Garncarskie 2

Paneliści:

Taras Wozniak – redaktor czasopisma Ї, tłumacz, badacz miasta

Karol Modzelewski – historyk, pisarz

Edwin Bendyk - dziennikarz i publicysta

Moderator: Katarzyna Uczkiewicz

 

Wrocław i Lwów to miasta z «wielką» historią, z dziedzictwem porzucania i na nowo przyswajania, z traconymi bez żalu obrazami swej dawnej  (obcej) świetności i z nostalgią wspominające niegdysiejszą codzienność. Opowieści o nich przeplatane są rozmaitymi, często konkurującymi ze sobą, a nawet sprzecznymi narracjami, które podsycane są jeszcze kontrowersjami w obrębie indywidualnej i wspólnotowej pamięci. W kontekście pytań o kulturową tożsamość obu miast oraz o ich miejsce na mapie dzisiejszej Europy warto zapytać, czy ich współczesność pozostaje nadal w cieniu przeszłości? Czy gry, zabawy, flirty z historią, które wyraźnie zaznaczają się w pejzażu kulturowym Lwowa i Wrocławia – obecne w kulturotwórczych i aktywizacyjnych działaniach mieszkańców – są szansą na oswojenie przeszłości i pojednanie z nią? Czy przeszłość może dawać poczucie sensu i tworzyć przyszłość, odkrywać przed nami nowe możliwości jej budowania? Chcielibyśmy przedyskutować jak obecnie myślimy o dziejach obu miast, co robimy z ich przeszłością, w jaki sposób ją widzimy, w jakich kategoriach ujmujemy czy interpretujemy, jak przetwarzamy otwierając się na Europę i świat.Share This:

facebooktwittergoogle_pluslinkedin